Mis on kodulehe

veenmise ja teadlikkuse põhine

lähenemine?

See on külastaja uskuma panemine, et sinu koduleht/ettevõte on antud valdkonnas parim. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid psühholoogilisi elemente.

Inimene ei tule peaaegu kunagi internetist teenust või toodet ostma nii, et ta kirjutab googlesse märksõna, valib esimese tulemuse ja siis sooritab ostu/hinnapäringu. Eelnevalt on vaja klienti veenda, et oled parim, et ta valikus sinu, kust hinnapäring võtta.

SISUSTRATEEGIA

 1. Külastajas väärtuspakkumisega huvi tekitamine. Sõnasta väärtuspakkumine nii, et külastaja lihtsalt ei saa seda ignoreerida.
 2. Külastaja tähelepanu hoidmine sisumaterjalidel (vahepealkirjad, disainiga sisu ja pilgu suunamine)
 3. Veenmiselementide lisamine (sotsiaalne tõestus, faktid, objektiivsed numbrid, tõestused, nimekad väljaanded jne)
 4. Külastaja tegevusele kutsungitega suunamine (call-to-action)

VEENMISPÕHINE LÄHENEMINE EHK KÄITUMIST MÕJUTAVATE MÕJUFAKTORITE KAASAMINE

Millised elemendid mõjutavad külastaja käitumist ja miks? Kuidas neid enda kasuks tööle panna?

Turunduslikud müügilaused toimivad paremini kui sinna on kaasatud erinevad tõestused, et need ei ole lihtsalt tühjad müügilaused, vaid lubatu vastab ka reaalsusele. Inimese otsib kinnitust, et see koht on kõige õigem koht, kust pakkumine võtta. Selleks kasutame kõige efektiivsemalt toimivaid sisuelemente, milleks on:

 1. Sotsiaalne tõestus.
  Positiivne klientide tagasiside on üks suurimaid väärtusi, mis aitab müüa. Suur osa Amazoni müügiedust tuleb sotsiaalse tõestuse kaasamise pealt, mida rakendavad ka Aliexporess ja Ebay.
 2. Faktid, numbrilised faktid, tulemused
  – kõik need tunduvad neutraalsete tõestuspõhiste elementidena, mille vastu on raske vaielda. Uurime välja, milliseid fakte, numbrilisi näitajaid jms saame teie puhul eelisena välja tuua ja kaasame selle nii esilehele, teenuse lehele.
 3. Millised on firma väärtused või eelised, mida saab mõjufaktoritena kodulehel ära kasutada.
 4. Tuntus. Kui teid kasutavad tuntud ettevõtted või nimed, siis neid kasutatakse veenmiselemendina.
 5. Kuidas eelnimetatud mõjufaktoreid rakendada storytelling viisil,
  et külastaja veenmisprotsess oleks võimalikult atraktiivne, loogiline ja efektiivne? Ehk tekiks terviklik jutustus.

TEADLIKKUSEPÕHINE LÄHENEMINE

Kodulehele jõudva kliendi teadlikkuse tase on erinev. Ta võib teada, mis on probleem ja otsib probleemile lahendust. Ta võibolla teab, et probleemile on olemas sellised tooted, mis lahendavad seda probleemi ja otsib konkreetseid tooteid. Ta teab, millised tooted on head, aga otsib nüüd firmat, milline firma on parim, kelle käest neid tooteid osta tasub.

Teadlikkuse erinevad astmed on:

 1. Ei ole üldse teadlik (klient ei tea, et teda võib ohustada selline probleem ja seda on võimalik nii lahendada).
 2. Probleemiteadlik (kliendil on probleem ja ta otsib milliseid lahendusi on olemas, millega ta saab seda leevendada)
 3. Lahenduse teadlik (klient teab, et probleemi lahendamiseks on olemas sellised lahendused. Aga ei tea, et sinu toode/teenus lahendab seda)
 4. Toote teadlik (klient teab, milline toode lahendab ta muret, aga ei tea, kas see toode või teenus on õige talle)
 5. Väga teadlik (klient on teemast väga teadlik, talle on vaja teha nüüd parim pakkumine)
  (Põhineb Joanna Wiebe copywritingu põhimõtetel)

Veebilehel seda lähenemist kasutades on väga hea nii leida üles erinevaid külastajaid, sest eri teadlikkuse tasemega inimesed otsivad erinevate märksõnadega tulemusi. Kui igale teadlikkuse tasemele koostada eraldi sisuleht, siis eelised on järgmised:

 1. kliendiga hakatakse suhtlema õigest teadlikkuse tasemest. Ehk jutt jätkub täpselt sealt, kust klient on soovinud edasi liikuda.
 2. Iga sisuleht on võimalik optimeerida eraldi google jaoks (parem SEO), et õige sisuga leht tuleks paremini õige teadlikkuse tasemega külastajale välja. Ehk iga teadlikkuse taseme alam sisuleht on optimeeritud eraldi vastavalt väljendile, mida klient otsib. Tagab parema SEO.
Disaini teeme seni kuni olete rahul
Töödel 6-kuuline garantii
Põhjalikult lahtikirjutatud hinnapakkumised