Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA (ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED)

 1. Hinnapäringu saatmisel kinnitab ostja, et on tutvunud veebilehe artmedia.ee privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ning aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.
  Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks. Art Media Agency OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja ta töötleb ostja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Art Media Agency OÜ töötleb ostjaga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ostja järgmiseid isikuandmeid: ettevõtte nimi, kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, aadress, elektronposti aadress, hinnapäringu soovid.
 2. Isikuandmete vastutav töötleja on Art Media Agency OÜ (reg. kood 10600847).
 3. Isikuandmed edastatakse hinnapäringu saatmiseks müügiosakonda. Andmeid kasutatakse hinnapakkumise tegemiseks ja kontakti võtmiseks. Andmete hoiustamisel lähtume ka raamatupidamise seaduse nõuetest.
 4. Isikuandmeid hoitakse virtuaalserveris, mis asub Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on ettevõtte töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada kliendile teenust. Art Media Agency OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 5. Müüja võib koguda ka isikustamata andmeid, milleks võivad olla andmed tegevuse või aktiivsuse kohta artmedia.ee veebilehel, mida kogutakse statistika ning kliendile parema teenuse pakkumise eesmärgil. Privaatsuspoliitikas käsitleme selliseid andmeid kui isikustamata andmeid.
 6. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Müüja tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
  Müüja kasutab kõiki abinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti Kui Ostja tunneb, et tema õigusi isikuandmete töötlemisel on rikutud, saab ta sellest teada anda pöördudes aadressil info@artmedia.ee . Vajadusel on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 1. Kui ostjal on veebilehe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@artmedia.ee
 2. Kui ostja ja müüja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.
Disaini teeme seni kuni olete rahul
Töödel 6-kuuline garantii
Põhjalikult lahtikirjutatud hinnapakkumised