CV koostamine – selgitustega juhend

 

CV-kirjutamine ei ole ainult faktide ülesloetlemine ja rääkimine, miks Sa võiksid sobida kandideeritavale töökohale, vaid ka konkureerimine teiste kandidaatidega, kellest Sa pead edukaks kandiderimisks parem olema. Ehk väga tähtis on oma eeliste leidmine ja väljatoomine võrreldes teiste kandidaatidega. Kuidas seda teha kui Sa ei tea, mis tasemel teised kandidaadid on? Sa ei teagi! Sellepärast peadki alati püüdma koostada enda kohta parima CV, mis võimalik. Välja tuleks tuua isegi kõik väheolulised aspektid, mis võivad anda Sulle eelise teiste kandideerijate ees!
Püüan siinkohal välja tuua mõnigad eelised, millele saaksid tähelepanu pöörata.

Üldised kriteeriumid CV kirjutamisel oleks, et püüa see koostada võimalikult struktureeritult, arusaadavalt ja korrektselt. CV pikkuseks on 1-2 A4 lehekülge. CV on ametlik dokument, seega vaata, et see oleks vormistatud korrektselt, kontrolli kindlasti üle ka kirjakeel ja sõnastus. Antud teksti lõpus räägin Sulle täpsemalt, millele veel tähelepanu pöörata ja mida jälgida. Samuti räägin rohkem sellest, et mis võiks anda just Sulle eelise. Nüüd aga asume esimese peatüki juurde.

I peatükk: Isiklik informatsioon.

Alustame CV-d oma nime, sünniaja, aadressi, telefoninumbri, e-maili ja perekonnaseisu kirjutamisega. Kirjuta need täpselt ja korrektselt. Kindlasti kontrolli üle oma kontaktandmed, sest see on viis, kuidas Sinuga ühendust saadakse. Selles peatükis ilmselt väga palju möödapanekuid teha ei saa, kuid siiski on mõned punktid, mida peaksid vältima. Kui Su e-maili aadressiks on marimumm@hot.ee või metsamees@hotmail.com, siis kindlasti ära kasuta neid e-maili aadresse tööle kandideerimiseks (uskumatult paljud inimesed teevad seda). Uue mailiaadressi loomine on väga lihtne. Tee endale uus eraldi endanimeline e-maili aadress. Nii oled tõsiseltvõetavam kandidaat. Kui sa pead blogi, siis soovitatav on ka oma blogi aadress juurde panna. See annab rohkem informatsiooni sinu kui inimese kohta. Kui aga kirjutad blogis ebasündsaid asju või kirud kedagi, siis kindlasti ära lisa blogi oma CV-le juurde. Blogi annab Sulle eelise ainult juhul, kui see esitleb Sind kui asjalikku inimest või on uue töökohaga seonduv. Näiteks disainer võiks panna tehtud tööde lingi, turundusinimene oma turundusblogi lingi jne.

Sinu pilt CV-s
Soovitatav on lisada CV-le oma pilt, kuid kindlasti ära pane selleks mingit peo- või rannapilti. Pilt peab olema viisakas ja ametlik. Samuti ei sobi ballikleidiga pilt, sest see on küll pidulik, kuid mitte ametlik riietus. Kui Sul ei ole endast korrektset pilti, siis pigem jäta see lisamata või lase endast teha üks korrektne foto.

II peatükk – hariduskäik

Hariduskäigu alla kirjuta kronoloogilises järjestuses koolid, kus Sa õppinud oled. Järjesta nii, et kõige hilisem kool oleks kõige üleval. Kui lisad kõrgkooli või mõne erialakooli, siis kindlasti kirjuta juurde ka teaduskond, eriala, mitmes kursus (juhul kui veel õpid) ja ka lõputöö teema. Tööandja võib otsida just inimest, kes teaks rohkem teemal, millel just Sina lõputöö kirjutasid. See annab Sulle eelise! Kui Sul on kool veel pooleli, siis jäta lõpetmisaasta märkimata (see tähendab, et Sa veel käid nimetatud koolis). Kui Sul ei ole väga palju haridustausta, siis ära muretse, sest tänapäeval pole paljude tööandjate jaoks haridustase esmaseks prioriteediks. Sa suudad kogemustega või motivatsioonikirjaga selle osa kompenseerida. Kui oled kooli vahetanud iga paari aasta tagant, siis ei ole mõtet CV-sse kõiki koole märkida. Pane ainult kool ja aasta, mil lõpetasid põhikooli, keskkooli ja/või kõrgkooli/kutsekooli. Kui Sul CV-s on kirjas väga palju koole, siis tööandjal võib tekkida kahtlus, et miks Sa nii tihti koole vahetasid. Kas Sa ei saanud inimestega läbi või oli Sul õpiraskusi või midagi muud sellist. Sa ei tea kunagi, kas Sinu CV lugejal on mingi eelarvamus mõne asja kohta, seega püüa vältida fakte, mis selliseid küsimusi võivad tekitada. Kui saavutasid midagi märkimisväärset oma haridusteel, siis pane see kirja. Kui oled kooli lõpetanud Cum Laude, siis lisa see kindlasti juurde. Analoogsed faktid näitavad, et oled kohusetundlik, edasipüüdlik ja suudad saavutada eesmärke. Ära häbene oma trumpide kirjapanemist, need annavad Sulle teiste ees eelise!

III peatükk – täiendkoolitus

Täiendkoolituse juures kehtivad üldiselt sarnased märkused nagu hariduskäigu juures. Siinkohal on küll parem, kui täiendkoolitus on seotud erialaga. Kui oled läbinud kokanduse täiendkoolituse ja kandideerid autoremondi lukksepaks, siis otseselt midagi väga palju see Sinu CV-le juurde ei anna, kuid samas ei võta ka punkte maha. Seega otseselt väga midagi välja ei ole mõtet jätta. Kes teab, võibolla Su ülemus on ka suur kokkamishuviline 🙂

IV peatükk – töökogemus

Kogemuste pagas on CV juures kõige tähtsam osa! Kui muude punktide juures pigistatakse nii mõnigi kord nn silm kinni, siis kogemuste osa on koht, mida vaadatakse CV-s alati väga suure hoolega!
Töökogemuse juures ei ole mitte ainult tähtis ära loetleda kronoloogilises järjekorras töökohad, mis Sul olnud on (kõige hilisem töökoht kõige üleval), vaid siin tuleb juba eesmärgipärasemalt mõelda. Räägin Sulle, kuidas seda teha. Töökoha ülesloetlemisel pane kirja firma nimi, töökoha nimetus, kaua ametikohal töötasid, millised olid tööülesanded ja millised olid antud töökohal suuremad saavutused.

Esmalt pane kirja ainult need töökohad, mis seonduvad selle töökohaga, kuhu kandideerid. Ehk kui kandideerid lasteaiakasvatajaks, siis pane kirja kõik töökohad, mis Sul on seotud haridussüsteemiga või lastega (k.a. lapsehoidmine). Jäta esialgu välja töökohad, mis kuidagi ei seostu töökohaga kuhu kandideerid. Näiteks kui kandideerid kunstigalerii müügijuhi kohale, siis ära kirjuta, et oled olnud traktorist või ehitaja. See elimineerib Sind suuresti juba konkurentsist. Miks? Sest kunst ja traktorid ei ole seotud valdkonnad. Sinna ametikohale otsitakse loovinimest ja isegi kui oled väga loova iseloomuga ja olude sunnil oled pidanud traktorist olema, siis ära pane seda lihtsalt kirja. See ei tule Sulle kasuks. Kui aga kandideerid automüügifirmasse müügijuhiks, siis vastupidi pane kindlasti CV-sse, et oled traktorist olnud. Miks? Sest see näitab, et Sul on kogemus masinatega ja ilmselt paremad tehnilised teadmised kui teistel kandideerijatel. Siit jõuame järgmise punktini.

Rõhuta oma eeliseid ja too välja iga töökoha puhul oma saavutused!
Töökogemuste kirjapanemine ei ole lihtsalt faktide üleskirjutamine. Kindlasti saavutasid töökohal midagi tähelepanuväärset. Isegi siis, kui keegi Sind kunagi ei tunnustanud, siis enda arvates ometigi tegid midagi hästi? Pane oma saavutused kirja! Kui autojuhina hoidsid kütet kokku, sõitsid sihtkohta kiiremini, olid alati valmis ületunde tegema või Sul ei olnud 20 aastat ühtegi avariid – pane see kirja! See on koht CV-s, mis eristab Sind teistest kandidaatidest ja toob välja Su eelised! Lisaks näitab, et oskad laiahaardelisemalt mõelda kui ainult fakte üles kirjutada. See on asi, mida tööandja hindab! Võib-olla on Sul raske neid eeliseid leida või see tundub mõttetu eputamisena, kuid kinnitan Sulle, et seda see ei ole. Tööandja ei tunne Sind, ta ei tea Sinust midagi, aga ta tahab rohkem teada ja siinkohal on Sul võimalus seda infot pakkuda. Kandideerimine on võistlus ja miks Sa ei taha võistluses oma eeliseid maksma panna? Kui tööandjal on valida kahe CV vahel:
1) Marek, kelle töökogemuses on kirjas: Kännu Ehitus OÜ – 10 aastat ehitaja
2) Ragnar, kelle töökogemuses on kirjas: Kännu Ehitus OÜ – 5 aastat ehitaja, üldehitus ja välistööd.
Saavutused: tellijad olid väga rahul tulemustega, kuna soovitasin alati neile materjalivalikut ja ehituslahendusi. Tööandja tõi mitmeid kordi välja minu abivalmiduse ja ehituskvaliteedi.
See oli küll lihtne näide, kuid kuigi Marekul on täpselt 2x rohkem kogemusi, siis olen üsna kindel, et Ragnar kutsutakse intervjuule. Sest ta kirjutas välja oma eelised, oskas neid analüüsida ja esitleda.

Kui Sa oled õpilane ja suvel tööd teinud, siis pane kirja ka hooajatööd (rõhuta erialaga seonduvaid töökohti). Kui Sa aga enam ei ole õpilane ja viimase 5 aasta jooksul on Sul näiteks 5 erinevat töökohta olnud, siis siin on jällegi ohumärk tööandja jaoks. See jätab mulje kui väga püsimatust inimesest. Seega pane kirja ainult kandideeritava ametikohaga seonduvad töökohad ja jäta ebaolulised töökohad kirja panemata. Miks? Sest tööandja üldiselt ei investeeri inimesesse, kes tuleb ja läheb nii nagu huvi on.

Mis siis kui Sul ei ole ühtegi töökogemust või oled tõesti väga erialakaugel töökohal seni töötanud? Siis oled sa teistest kandideerijatest sammu võrra maas. Ära muretse, olukord ei ole siin veel lootusetu. Isegi siis kui Sul on töökogemust vähem kui konkurentidel, on Sul võimalik saada intervjuule ja ka saada see töökoht. Kuidas? Siin tuleb appi kaaskirja kirjutamine, kus Sa saad vabas vormis kirjutada, miks just Sina sobid antud töökohale.

V peatükk – keelteoskus

Keelteoskuse juures loetle üles keeled, mida ja millisel tasemel Sa oskad. Alusta emakeelest ja järjesta loetelu valdamise järgi. Need keeled, mida paremini valdad kirjuta ülespoole. Keelteoskuse juures ei anna tööandjale väga palju infot, kui kirjutad: Vene keel – kesktase. Miks? Sest kesktase tähendab erinevate inimeste jaoks erinevat keeleoskuse taset. Mõni alahindab oma keeleoskust, teine jälle hindab seda üle. Seega on hea kui kirjutad, kui tihti ja kuna viimati antud keelt kasutasid. Kui oled olnud lapsepõlves hea saksa keele oskaja, aga ei ole seda viimased 15 aastat kasutanud, siis ilmselt on see mõnevõrra nnroostes. Püüa täpsustada, millisel tasemel vastavas keeles kirjutad ja räägid.

VI peatükk – arvutioskus

Arvutioskuse juures järjesta jällegi oma oskused oskuse taseme järgi. Need programmid, mida oskad rohkem kirjuta ettepoole. Mida rohkem infot annad, seda parem on Sinust aru saada.

VII peatükk – täiendav info

Täiendava info juures saad välja tuua veel lisanduvaid omadusi, mis võiksid anda Sulle teiste kandideerijate ees eeliseid. Kui oled kirjutanud erialaseid artikleid või lugenud palju raamatuid erialasest valdkonnast, siis pane see kirja. Võid lihtsalt loetleda ka üles oma tugevused, mis võiksid anda Sulle eelise teiste kandideerijate ees. Siin saad ära märkida ka soovitajaid, autojuhilubade kategooriad, auto kasutamise võimaluse jms info. Täiendava info all saad ära märkida ka oma hobid. Siinkohal on küll soovitus, et hobide leotelu ei anna just väga palju eelist, kui need ei kattu tööandja omadega. Kuidas Sa saad teada, kas need kattuvad tööandja omadega? Tänapäeval on olemas Orkutid, Facebookid jms, kust Sa saad tööandja kohta infot otsida. Orkutis on näiteks community-d. Sa saad näha, mis communityte liige Su tööandja on. Kui näiteks ta on autode fanaatik ja see ühtib ka Sinu huvidega, siis märgi see kindlasti ära ka oma hobide all. Teil on kohe ühine teema, millest rääkida ja tihtipeale eelistatakse just inimest, kellega on lootust paremini läbi saada!

Tööle asumise võimalik aeg

Märgi üles ka kuna Sul on võimalik tööle asuda. Hea kui see on võimalikult koheselt, kuid siinkohal pead Sa siiski olema aus. Ei ole mõtet öelda, et saad koheselt tööle asuda, kuigi tegelikult saad teha seda alles kuu aja pärast. Valed tulevad varem või hiljem välja ja need ei jäta Sinust positiivset muljet.

Kokkuvõte ja soovitused

Püüdsin Sulle nii ülevaatlikult kui võimalik kirjutada, mida jälgida CV kirjutamise juures. Kõige tähtsam on just see, et Sa saaksid aru, et tööle kandideerimine on võistlus. Tähtis on oma eeliste väljatoomine ja rõhutamine. Hea CV ei taga Sulle veel töökohta, kuid olen üsna kindel, et annab Sulle väga hea võimaluse vähemalt intervjuule pääsemiseks. Kindlasti arvesta seda, et siinset teksti võivad lugeda ka Sinu võimalikud konkurendid. Seega püüa omalt poolt juurde mõelda, mis võiks Sind tööandja jaoks atraktiivsemaks teha.

Soovin sulle edukat CV koostamist.
yllar@artmedia.ee

1. – Isiklik informatisioon ja pilt

2. – Hariduskäik

3. – Täiendkoolitus

4. – Töökogemus

5. – Keelteoskus

6. – Arvutioskus

7. – Täiendav info

31 Vastust postitusele “CV koostamine – selgitustega juhend”

 1. Vaike Laur ütleb:

  Oli Suureks abiks. Aitäh!

 2. ivo ütleb:

  Tänks !

 3. Henri ütleb:

  Suurepärane õpetus. Tänud!

 4. Jan ütleb:

  Suur tänu.. sellest oli väga palju kasu 🙂 Õnnestus saada müüja töökoht Marks and Spenceris =) Veelkord Aitähh
  Jan

 5. Poldre-poiss sen. ütleb:

  Tänud üksikasjaliku,öigele teeotsale juhatamise eest.Piinlik küll-ise suur poiss juba,aga seda tervikuna lugesin esmakordselt.Tööjõuturule tagasi ei kipu,kuid vaja läks iga sõna,mis siia raiutud…
  Parimate tervitustega
  E.P.
  Te kuulete minust veel!

 6. Sigrid ütleb:

  Suured suured tänud ! 🙂  Usun, et oma esimese CV kohta, tuli täitsa hea .

 7. Taavi ütleb:

  Suured tänud!
  Minule isiklikult oli sellest väga palju abi. Küllaltki ülevaatlik õpetus.
  Minule soovitati seda saiti ja kui kellegil peaks sarnane huvi asja vastu olema, soovitan temalegi.

 8. sIIM ütleb:

  See nüüd küll päris õige lähenemine pole. CV's võivad olla ka need töökohad, mis otseselt antud valdkonnaga seotud pole. Tähtis on ära põhjendada, mida sealt õppisid. Kui kandideerid kunstialale, siis võib nt kaubanduses töötamine anda eelise nt pingetaluvuse osas. Kui oskad põhjendada, mis on seos ja mis annab eelise sel alal töötamiseks, siis pole probleemi. Iga töökogemus on kogemus ja midagi annab ta ikka juurde ning mingit oskust täiendab, mis võib ka märksa teistsugusel erialal ära kuluda.

 9. Üllar ütleb:

  Siim, seda juhendis kirjutangi ju, et jäta välja mitteseonduvad ametikohad, mis on omavahel vastuolus, mitte need ametikohad, mille seoseid ja kasusid oskad välja tuua.
  Nagu ütlesin, see kõik oleneb seostest. Kui ametikohtadel on ühised jooned ja ühe valdkonna amet toetab teist, siis muidugi tuleb need välja tuua (N: algklasside õpetaja ja lapsehoidmine). Kui aga alad ei ole omavahel seoses (N: kiviraidur kandideerib klienditeenindajaks), siis ma küll ei kujuta ette, mida kiviraidur ametialaselt saab õppida, mida ta saaks ka klienditeenindajana ära kasutada.

 10. sIIM ütleb:

  Kiviraidur peab nt palju jalge peal seisma nagu võib-olla klienditeenindajaga. Ühiseid jooni leiab ja need on täiesti olemas , isegi pealtnäha vastandlike erialadel. Kõik võib kirja panna, tuleb osata vaid põhjendada

 11. Üllar ütleb:

  Tegelikult ei ole küsimus ainult seoste leidmises, vaid eeliste väljatoomises. Nimetatud ameti seos sulle eelist ei anna teise kandidaadi ees. Töövõtja eeldab, et kandideerija suudab põhikriteeriumid täita. See, et klienditeenindaja suudab tööl seista ei ole eelis, vaid pigem tööülesannete täitmiseks olev eeldus. Ma ei ütlegi, et täpselt nii peab kirjutama CV-d. Igaüks võib teha seda täpselt nii nagu soovib. Juhendis on lihtsalt antud üldised soovitused ja juhised, et saada ideid ja mõtteid.

 12. Marko ütleb:

  Kuhu peaks märkima kaitseväeteenistuse?

 13. Üllar ütleb:

  Seda üldiselt ei kirjutata CV-sse. Kui muidugi tunned, et suur auk jääb vahele, siis võid selle välja tuua aga eraldi kohta selle jaoks ei ole CVs.

 14. Oliver ütleb:

  Tekkis küsimus, et kas cv peaks ühele lehele ära mahtuma?

 15. admin ütleb:

  Ei pea. Kui töökohti ja kogemusi on rohkem, siis võib ka pikemalt kirjutada. Mõned töökohad eeldavadki mõnevõrra pikemaid CV-sid.

 16. Caroline ütleb:

  Lõpetasin just gümnaasiumi.Töökogemusi ei ole ,kuid olen käinud 2 suve Soomes maasikaid korjamas.Kas selle peaks ka CV-sse lisama ?

 17. Eliisu ütleb:

  Tegu oli väga ülevaatliku ja hea CV koostamise õpetusega ! Aitäh hea inimene, kes Sa oled viitsinud sellise lehe teha 🙂

 18. Jaanus Sõrmus FB Lookingforajob ütleb:

  Väga lahe ja vajalik ettevõtmine. Kindlasti saavad siit täna ja tulevikus paljud tööotsijad suurt abi ning on konkurentsivõimelisemad töösaamisvõitluses:) Edu Sulle, kes Sa selle lehe teinud oled. Oleksime huvitatud koostööst:) http://www.facebook.com/lookingforajob

 19. ene ütleb:

  kõik on tore aga keegi mitte kusagil ei õpeta koostama sellistele inimestele cv-d kellel pole näidata kõrgharidust vaid on tavaline külakool ja kes on oma külakooli lõpetanud vene võimu ajal,ka nemad peavad veel tööd otsima et ära elada,paljud on töötanud suurema osa elust ühel töökohal ega oskagi muud.Kuidas nemad saaksid koostada atraktiivse cv ja kas neil ongi enam töölootust?

 20. Üllar ütleb:

  Kallis Ene! Kindlasti saavad ka need inimesed väga edukalt konkureerida, kes on pikka aega ühes kohas töötanud. See näitab lojaalsust tööandja vastu ja väga paljud  tööandjad just hindavad seda. Samuti näitab see pikaajalist kogemust, mis on ka suureks plussiks. Mis haridusse puutub, siis siin oleneb, mis ametikohale soovite konkureerida. Kui ametikoht või tööandja eeldab haridust, siis ilmselt peate muid enda eeliseid rohkem rõhutama ja välja tooma. Nendest on pikemalt räägitud kaaskirja kirjutamises. Kas selle osa lugesite läbi? Lootust on ikka tööd leida. Kaaskirja kirjutamise juures on just kirjas, mida teha siis kui töökogemust või haridust või midagi muud ei ole nii palju kui teistel.

 21. Ranel ütleb:

  Sama küss tekib nagu Ene'l, et kuigi kõik on vägatore siis need näidis CV'd kipuvad alati kõik mingite supermänide omad olema kes võiks hoobilt suurkorporatsioone juhtima panna ehk kellel magistrikraad ja räägivad kümmet keelt, on osalenud 10'l koolitusel, saatnud korda 10 imetegu, juhtind mainekaid firmasid  ja ka muidu igatepidi osavad ja ilusad ning vahvad vuntsid jne.jne. Keskmine lihtne inimene on heal juhul keskharidusega, koolitusi pole, töötand mingil kindlal lihtsalt töökohal ja kogu moos. Just selliste puhul ongi konkurents kõige tihedam kuna kui nad ei tee seda mida tegid ennem siis nad on nö. labidamehed ja just sellistel ongi häda kõige suurem.

 22. Üllar ütleb:

  Ranel. Ma siinkohal ei ole nõus Sinuga, sest koostatud CV näidises on inimene töötanud klienditeenindajana ja jäätisemüüjana. See on just selline lihtsam näidis.  Muidugi peab aru saama, et kui haridust, täiendkoolitust või töökogemust ei ole nii palju, siis paratamatult CV jääbki lihtsam ja tühjem ja iga lõigu alla ei saagi midagi kirjutada. Sinna ei saagi midagi parata. Keegi ei saa kogemusi juurde mõelda. Seda saab kompenseerida kaaskirjaga, mille koostamisest olen pikemalt kirjutanud.

 23. Marko ütleb:

  Millises osas oleks parim esitada palgasoov?

 24. Üllar ütleb:

  @Marko. Mina ei lisaks seda üldse CV-sse. Palk on alati selline kahe otsaga asi, mis oleneb väga töö tegijast, tema oskustest ja muust sellisest. See on pigem läbirääkimiste küsimus juba intervjuul.

 25. Marko ütleb:

  Tänud! Ma ise ka ei paneks palgasoovi CV-se aga tööpakkuja tahtis, et see CV-se kirjutataks. Panin lihtsalt lisainfo alla. Aga tänud veelkord näidiste eest.

 26. Johanna ütleb:

  Kas pealkiri ´´Corruculum Vitae´´ peab olema? Või võib CV ka ilma pealkirjata saata ?

 27. Üllar ütleb:

  @Johanna. Jah, ikka võib.

 28. Krista ütleb:

  Supper õppetus. Aga tekkis küsimus, et kui ma olen kkooliga seoses käinud mitmetel erinevatel praktikatel, siis kas need on ka mõistlik kirja panna ja kuidas ma neid kirja panema peaksin?

 29. üllar ütleb:

  @Krista. Kui praktika on samas valdkonnas nagu töökoht, kuhu kandideerid, siis kindlasti too välja. Võid teha eraldi sektsiooni praktika või panna siis töökogemuste alla.

 30. Krista ütleb:

  Tänan!

 31. urmas ehasalu ütleb:

  mida veel pean tegema ,.lp.urmas ehasalu

Jäta kommentaar