Kodulehe tegemine meetodil, millega eristud

Veebilehe valmistamine psühholoogilisi mõjufaktoreid kaasates.

Kodulehe tegemine põhineb faktil, et turunduslikud müügisõnumid hakkavad tööle alles siis, kui need on sinu kodulehele paigutatud koos vastavate sisuelementidega.

Kodulehe ülesehitus arvestab just sinu äri valdkonda ning eesmärke. Tulemuseks on koduleht, mis müüb ja tõuseb konkurentide seas esile.

Kodulehe tegemine wordpressile on lihtne viis, kuidas saavutada hea tulemus ilma liigse õppimise ja suure töömahuta.

Kasumate psühholoogilisi veenmiselemente ja seome need turunduslike elementidega. Nii saavutame parema tulemuse.

Edukad ettevõtted kasutavad meid

Kuidas koduleht tehakse?

 • Planeerimine
  Kodulehe planeerimise käigus koostatakse eesmärk, mida soovid saavutada. Eesmärgi saavutamiseks vaadatakse üle ja valitakse välja “mänguklotsid” ehk firma eelised, omadused, eristumine jms, millest hakatakse kodulehte kokku pamena. Erinevad “klotsid” aitavad eri eesmärke paremini saavutada. Kui tahad tunduda kvaliteetne pakkuja, aga sul ei ole häid vahendeid (nimetame neid klotsideks), millega seda näidata, tuleb valida teiste erinevate elementide kooslus, et eesmärk saavutada. Sinu eelistel ja plussidel ning nende paiknevuse järjekorral tuginedes valmib vajadustele ja eesmärgile vastav koduleht, mis saavutab tulemuse paremini kui lihtsalt tavaliselt tehtud leht.
 • Kodulehe kujundamine
  Lihtne ja hea kodulehe kujundamine on eelkõige külastajat ja tema tähelepanu suunava iseloomuga. Disain peab külastaja fookuse suunama olulisele sõnumile ehk väärtuspakkumisele, tegevusele kutsuvatele nuppudele ja linkidele. Hea disain ei ole ainult ilus, vaid on ka funktisonaalne.
 • Info hierarhia olulisus
  “Osta toode ära” suhtumine ei taga sulle ostjat. Kodulehe sisu loogilisus mõjutab kliendi ostmiskäitumist. Oluline on erinevad infoplokid esitada loogilises järjekorras. Esmalt tekita külastajas huvi. Seejärel näita ostja jaoks saadavat kasu; ületa ostja hirmud ja murekohad; veena lahenduse toimivuses (lahendus peab olema parim, mitte vaid parem); esita tõendusmaterjali nagu näiteks klientide tagasiside, faktid jms; too välja põhjused ostmiseks ja alles seejärel küsi ostuotsus. See tundub lihtne, aga kuidas seda reaalsuses teha? Siit jõuame järgmise punktini.
 • Kasuta mõjufaktoreid ja turunduslikke elemente
  Mõjufaktorite all on mõeldud plokke, mis mõjutavad külastaja assotsiatsiooni sinu kodulehega. Näiteks kui su lehel on palju positiivseid reviewsid, siis tekib vaatajal uskumus, et toode on hea. Kui näitad fakte ja tõestusi, mis näitavad, et toode toimib paremini, siis numbriliste faktidega on raske, vaielda, seega on nad külastajale usutavamad. Turunduslikud elemendid nagu call-to-action ehk nupp tekstilõigu lõpus, mis ütleb täpselt, mida järgmisena edasi teha hõlbustab valikut ja aitab tõsta konversiooni.
 • Programmeerimine
  Veebi peab toimima erinevates mobiilsetes seadmetes. Google jaoks muutub kodulehe kiirus üha olulisemaks näitajaks. Sellepärast on oluline, et programmeerimisel sellele ka tähelepanu pööratakse.
 • Sisutekstid ja sisu ülesehitus
  Teenuse müügis on sisutekstil oluline roll. See aitab kaasa nii kodulehe leitavuses otsimootorist kui kliendi mõjutamises.
 • Kodulehe turunduslikud ja veenmispõhised elemendid
  Turunduslikud elemendid on: väärtuspakkumine, tegevusele kutsung (call-to-action), eelised, õigete sõnumite väljatoomine ja esitamine.
  Veenmispõhised mõjufaktorid on: erinevad tõestused, et lahendus toimib. Näiteks: klientide tagasiside, numbrilised näitajad, faktid, tulemused jms.
 • Mobiiliversioon ja selle SEO olulisus
  Mobiilseid seadmeid kasutatakse tänapäeval arvutitest enam. Koduleht peab seega olema mobiilisõbralik. Lisaks on mobiilne versioon oluline Google jaoks, sest sellest sõltub sinu otsimootorite tulemus (SERP).
 • Kodulehe kasutamiseks avamine ja garantii
  Kodulehe avamisel on oluline jälgida, millisesse serverisse see paigaldatakse. Server peab olema kiire ja kaasaegne. Garantii annab kindlustunde, et kõik toimib peale avamist

Tekkis küsimusi? Kirjuta mulle yllar@artmedia.ee

Kodulehe tegemine

TEHTUD NÄITED,MIS SAAVAD JUBA ROHKEM PÄRINGUID JA MÜÜVAD PAREMINI

Kaur Trade

18%rohkem päringuid
nr2googles

Forss

2000tellimust nädalas
24 000külastust kuus

Mööbliait

75%käibe tõus
20 000külastust kuus

6 väärtust, millest saad rohkem kasu

Kasutame veenmispõhist lähenemist, mis veenab külastajat sinult ostma.

Keskendume kodulehe valmistamisel elementidele, mis psühholoohiliselt mõjutavad inimese käitumsit ja aitavad sinu müügile kaasa

Koduleht tehakse turunduslikult toimiv

Kaastakse väärtuspakkumised, turunduslik modulaarne ülesehitus, tegevusele kutsungid jms.

Positiivne klientide tagasiside. Googles 5 tärni hinnangud

Oleme klientide poolt hinnatud kodulehe tegija. Enamus meie kliente on tulemusega väga rahul.

Kiire valmimine

Kliendid on kiitnud meie kiiret valmimisaega võrreldes teistega.

Turu keskmise hinnaga premium klassi koduleht

Meie hinnaklass on keskmises hinnaklassis, kuid selle raha eest saab premium klassi kodulehe.

Tehniliselt hästi teostatud

Teeme töid mitmetele nimekatele IT ettevõtetele. Nemad hindavad meie kvaliteeti.

Kes veel tahab saada paremat kodulehte?

Pingutame sinu eesmärgi saavutamise nimel

vSpa

Tulemusena oleme sihtgrupis otsingumootorites hästi leitavad, koduleht jätab hea mulje ning see on ülesehitatud loogiliselt kõikidele kodulehe külastajatele.

Karl VoovSpa

Saunapoint

Tuntavalt on suurenenud hinnapäringute arv. Otsimootorite leitavuse osas olen saanud häid nõuandeid, mis on reaalselt toiminud

Mario RajaSaunapoint

Kuidas Mööbliaida veebilehe uuendusega saavutati 75% käibe kasv ja 26% külastuste tõus.

Mööbliaida lehel kasutatakse erinevaid veenmispõhiseid lähenemisi. Näiteks: muudeti disani visuaalset hierarhiat, pakkumistele lisati osaliselt ajaline surve, kasutatakse erinevaid sooduskampaaniaid, lisati tule poodi call-to-action viited, testiti "teised-veel-on-huvitatud-samast-tootest" lähenemist, loodi selge toodete jaotus, jpm. Muudatused on märkimisväärselt tõstnud külastatavust ja käivet.

Parima kodulehe saamiseks, pead sa kas:

100tundi
õppimist

Omandama sadu tunde õppematerjale ja ise tegema

Kodulehte teeb keskmiselt 4 erineva oskusteabega inimest. Sama tasemeni jõudmiseks pead õppima internetiturundust, veebidisaini ja programmeerimise alustõdesid, kodulehe turunduslikku ülesehitust, veenmispsühholoogiat ja palju muud. See eeldab minimaalselt sadu tunde õppematerjalide läbitöötamist. Kui sa sama aja paned oma äri arendamisesse, siis võidad rahaliselt kordades rohkem.

Ei oska öelda

Koosolekutel vastama keerulistele küsimustele firma sihtrühma, eristumise ja positsioneerimise kohta.

Tihti tippagentuur alustab küsimustega: kes on su sihtrühm, mille poolest eristud, kuidas positsioneerud turul jne. Vastus tihtipeale on lihtne: “Ei oska öelda” või “Tahan müüa kõigile ja võimalikult palju”, mis turundajale ei meeldi, sest on liiga üldine. Kasutades veenmispõhist mudelit ja muid läbitestitud lähenemisi, saad kiiremini ja lihtsamalt tulemuse, mis ei eelda sult vastuseid rasketele küsimustele ja ei nõua palju täiendavat tööd.

Kui sa ei soovi kulutada sadu tunde ise õppides,
siis siit saad osta lahenduse teenusena.

Koostame sulle veenimispõhise lähenemise ja kodulehe ülesehituse, mis baseerub sinu sisumaterjalil.

Muudame sinu materjalid turunduslikult veenvaks jutustuseks ja lisame käitumist muutvad mõjufaktorid.

Kasutame konversioonipõhise disaini lähenemist, elemente ja kodulehe ülesehitust.

Kuidas koduleht edukaks muudetakse?

Enamustel kodulehtedel üritatakse kohe tutvustada või müüa oma teenust või toodet. Unustastakse ära, et enne kliendi reaalset ostuotsust soovib klient veenduda, et tegemist on parima pakkujaga turul. Kodulehtedel puudub kliendi veenmise osa, mis meie lähenemises on kõige olulisemal kohal.
Vaata kodulehe veenimispõhise lähenemise struktuuri

Selleks, et külastaja usuks, et tegemist on parima pakkujaga on vaja:

 1. Esimene kõige suurem ja tähtsam küsimus on, et milline on külastaja motivatsioon sinu kodulehelt osta? Mis on see põhjus, miks peaks ta sind eelistama? Kuidas tekitada ostjas huvi ja motivatsiooni? Külastajal tekib alati mingi assotsiatsioon sinu firmaga. On selleks, et sa oled odavam, oled omal alal targem kui teised, sul on posiitvsem tagasiside, turvalisem ostuvõimalus, paremad ostutingimused vms. Küsimus on, mis on see assotsiatsoon, mis sinu firmaga tekib? Kui sa ei tea, mis see olla võiks, siis seda on võimalik kliendile õpetada või kujundada. Selleks aitab kaasa sinu väärtuspakkumise sõnum ehk esmane huvitekitaja. Sellega lood esmase sõnumi. Väga hea näide suurepärasest assotsiatsioonist oli Domino Pizzal, kelle väärtuspakkumine oli, et pizza tuuakse 30 minutiga koju või see on tasuta. Selle ühe lause põhjal tekib kohe assotsiatsioon, et see on koht, kust ma saan kiirelt toidu kätte. Nüüd edasi on sul vaja sellele lausele tõestust. Tõestuseks võivad olla kliendi arvamused, numbrilised näitajad, faktid, mis näitavad ja tõestavad, et sinu lubatu ka tegelikkuses on nii.  Peale assotsiatsiooni hakkab inimene alati kaaluma poolt ja vastuväiteid. Kas ost tasub ära? Kas on ikka nii nagu väidetakse jne. Kui sa suudad tõestada, et sinu lubadus peab paikka ja kliendi assotsiatsioon on õige ja ta leiab sellele tõestuse, siis tal on vähem vastuargumente kui poolt argumente. Sellega oled võitnud juba suure osa lahingust. Edasi on detailid ja tehniline lähenemine, mis aitavad sul tulemust paremini saavutada.
 2. Ainult tootetutvustusest või teenuse kirjeldusest ei piisa. Sul on vaja tuua sisse veenmispõhised argumendid külastaja veenmiseks, et teised kasutajad on ostuga väga rahul – see on sotsiaalne tõestus. Kui teised ostjad on ostuga rahul on minul turvalisem osta. Kui teised kiidavad on põhjust ka minul osta.
 3. Kasuta numbreid ja fakte oma tulemuste ja eelise väljatoomiseks, sest numbrid ja faktid on objektiivsemad, siiramad ja usutavamad kui spetsiaalselt koostatud müügilaused.
  Näide: “200 rahulolevat klienti” on usutavam kui “enamus kliente on meiega rahul”. Näiteks higipulkadele kirjutatakse peale, et toime kestab 48h või 72h. Mitte ei kirjutata lihtsalt, et toime on kauakestev vms.
 4. Külastajal on vaja tõestust, et sinu väited on tõesed, mitte tühi müügijutt. Ehk kui suudad iga oma müügilause juurde tuua tõestuse, saad rohkem kasu. Näiteks kui ütled, et edukad ettevõtted kasutavad meie teenust, siis too need edukad ettevõtted ka välja.
 5. Õigel hetkel tuleb külastajale esitada tegevusele kutsung ehk ostuotsuse küsimine.
  Kui külastaja on sinu kodulehel ja on valmis midagi ostma ja selles etapis lehel puudub ostu küsimise nupp, siis võid kaotada müügi. Tegevusele kutsuingi nupud tuleb õigesti planeerida. Mõne lehe puhul on ostuotsuse küsimine vaja teha kohe alguses, mõne puhul alles hiljem. Aeg ostuotsuse küsimiseks sõltub hinnast, teenuse keerukusest, arusaadavusest, kliendi teadlikkusest jne. Enne ostu võid tuua välja põhjused, miks ost on kasulik, teiste ostjate positiivse tagasiside või muu kasuteguri.

Kodulehe tegemise praktikas rakendatavad lahendused ja näited

 1. Kuidas tekitada ostjas huvi? Selleks on sul aega sisuliselt 1-2 sekundit ja kasutada 1 lause. See üks lause peab suutma haarata piisavalt tähelepanu, et külastaja edasi loeks.
  Sinu esimene lause peab ütlema kliendile, et ta saab mingit kasu. Selleks töötab väga hästi lause, mis algab sõnaga “Saa …”. Kõik on alati huvitatud saamisest.
  N: “Saa katus, mis kestab 10 aastat”. “Saa …[selline asi], tehes … [seda]…”.
 2. Kuidas hoida külastaja huvi pika sisuteksti juures? 
  Hea sisu hoiab kõige paremini külastajat sisulehel. Esita sisu eri disainilõikudena, et visuaalseks tekiks iga natukese aja tagant uus “ahhaa” või “ohhoo” moment. Hoia külastaja hõivatud hea ja kasutoova materjaliga. Räägi külastaja saadavatest kasudest (mitte ainult toote omadustest). Näiteks hambapasta ja suuvärskenduse tooteid turundavad ettevõtted on seda väga edukalt kasutanud. Kellelegi ei meeldi otseselt hambapesu. Kuidas on hambapesu muudetud turundajate poolt kliendi kasuks? See on saavutatud tuues eelisena välja, et kasutaja saab endale ilusad terved hambad ja värske hingeõhu. Seega hambapastat otstes sa ei vaata toote parameetreid, mida kui palju sisaldab, mis koostisosad jne. Sa ostad tooteid, mis annavad sulle ilusad hambad, värkse hingeõhu ja mida soovitab Eesti Hambaarstide Liit :). Siit jõuame järgmise punktini.
 3. Ostjal on vaja tõestust, et keegi kinnitab talle, et kodulehel pakutav teenus/toode on hea. Hambapastareklaami puhul on selleks kasutatud väga edukalt Eesti Hambaarstide Liitu. Amazon kasutab selleks kasutajate arvustusi, ravimitööstus Šveitsi sõltumatut laborit jne. Kodulehel saad sina selleks kasutada sotsiaalset tõestust (social proof), mis on väga edukaks veenmise vahendiks. Selleks kaasa oma klientide arvamused, kaasa numbrilised tõestused, et näiteks katus kestab murevabalt üle 10 aasta vms.  Škoda kasutab lauset, et “madalaimate ülalpidamiskuludega auto” ja toob välja kelle andmetel see nii on. Tõestuse juures on vaja alati välja tuua väitele lisaks ka, et kes nii on öelnud. Ilma tõestuseta ei ole väide nii usutav.
 4. Lisa juurde erinevaid väiksema kaaluga veenvaid sisuelemente. Millise probleemi sinu lahendus lahendab, millist kasu saab klient, kui lihtne on kasutada, kui kiirelt saab kätte, kui kaua kestab. Loetle sellised asjad nimekirjade ja bulletitena, et neid oleks lihtsam järgida.
 5. Disainis kasuta lähenemist, mis tõmbab ja suunab külastaja tähelepanu. On oluline, et klient vaataks õiges järjekorras asju su kodulehel. Kui klient vaatab hinda enne sisu, siis võib olla oht, et ta sisuni ei jõuagi. Sisu on aga sinu kõige suurem võimalus klienti veenda ka näiteks kallimas hinnas. Disain peab toetama õiget elementide hierarhiat ja suunama pilku nii, et enne ostuotsust oled suutnud eelnevalt esitada oma veenmisargumendid.
 6. Kasuta praktikas testitud lähenemisi, mis psühholoogiliselt muudavad külastaja arvamust sinu kodulehest.
  Sul ei ole mõtet kõike hakata välja mõtlema. See võtab liiga palju aega ja tööd. Kasuta kindlaid testituid ja töötavaid valemeid ja mudeleid oma töö lihtsamaks tegemiseks.
 7. Tööta välja oma eelised (isegi siis, kui sul ei ole ühtegi). Kui sul ei ole ühtegi eelist, siis saame aidata sind selle väljatöötamisel.
  Näiteks kui müüd madratsit, siis niisama madratsit ei taha keegi osta. Tahetakse madratsit, mis tagab hea une. Dormeo on näiteks leidnud väga hea viisi, kuidas räägib, et tema toode võtab inimese keha kuju järgi vormi ja see tagab hea une. Räägitakse eelistest, mitte toote omadustest.

Me usume, et kodulehe tegemise edu saladus ei ole mitte alati uue loovlahenduse leidmine, vaid läbitestitud töötavate rakenduste enda järgi seadistamine ja töölepanek. Nii ei ole vaja nullist alustada ja kõike ise välja mõelda, vaid saab kasutada teiste toimivaid ülesehitusi, mis maailmas on firmadele edu toonud ja neid seadistades oma klientide ja firma järgi on töömaht väiksem, saavutatav kasu suurem ja tööle kuluv investeering mõistlik ja hästi äratasuv.

Palju maksab? Millised on hinnaklassid ja mis on nende erinevused?

KUIDAS LEIDA, MIS ON ÕIGLANE HIND, KUI HINNAPAKKUMISI VÕTTES MÕNI ÜTLEB 800, MÕNI 1600, KUID LEIDUB KA 7000 EUROT MAKSVAID KODULEHTI?

Siin on eelkõige küsimus lähenemises. Hetkel on turul 3 põhilist lähenemist:

 1. Valmisdisainil ehk templatel baseeruv soodne lahendus.

  Siin kasutatakse valmisdisaini. Töö sisu seisneb haldusliidese liitmises disainiga ja sisumaterjalide sisestamisel. Säästuefekt saavutatakse just selles, et disaini tegemise peale ei kulu nii palju aega. Soodsa kodulehe tegemise juures ei kulutata väga palju administratiivset aega turunduslike elementide väljatöötamise peale, vaid oluline on eelkõige ilus korralik leht efektiivse ajakuluga valmis saada. Sellist kodulehte tehakse 3-4 päeva + administratiivne ajakulu.

  Kes saab sellisest lahendusest kõige rohkem kasu?
  Sellisest lahendusest ja soodsast hinnast saab kõige rohkem kasu alustav ettevõte, kellel finantse vähe. Tema saab korraliku veebi, kus vajalik info olemas ja tema eesmärk on just kulude kokkuhoid.

  Sellise kodulehe hind on umbes: 600-900€

 2. Turunduslikult läbimõeldud lahendus – ehk unikaalse disainiga koduleht

  Turunduslikult läbimõeldud lahenudse juures luuakse kliendile personaalne disain nullist. Sellise lahenduse juures mõeldakse läbi peamised turunduslikud elemendid (väärtuspakkumine, tegevusele kutsungid jne), et need oleks olemas ja ilusti toimiksid. Sellise lähenemise juures on oluline, et koduleht mitte ainult ei oleks informatiivne, vaid tooks ka kasu. Suunaks klienti hinnapäringut esitama või toodet ostma. Siin on tähelepanu pööratud, et peamised turunduslikud elemendid oleksid olemas ja läbimõeldud.

  Kes saab sellisest lahenudsest kõige rohkem kasu? 
  Sellisest lahendusest saab kõige rohkem kasu väike või keskmise suurusega ettevõte, kellel on juba käive ja klientuur olemas. Tema eesmärk on kodulehega saavutada rohkem hinnapäringuid või oste läbi kodulehe või et kliendid loeksid mingit teksti või infot. Lähenemise eesmärk on kasvatada kodulehe konversiooni ja tulemuslikkust nii, et peamised turunduslikud elemendid toimiks ja tooksid tulemuse.

  Sellise lähenemisega kodulehe hind on umbes 1400-2000€

 3. Maksimaalse kasuga lehe loomine

  Tegemist on turunduslikult läbimõeldud kodulehe lahenduse edasiarendusega. Siin on kogu lehe loomise juures kõige olulisemaks konversioon, kasutajamugavus ja sellise lahenduse puhul on oluliseks kohaks ka külastaja käitumise mõjutamine ja suunamine. Maksimaalse kasuga kodulehe loomise juures pööratakse tähelepanu ka sõnastusele, pealkirjadele. Näiteks millises sõnastuses pealkiri kutsub allolevat sisuteksti lugema. Millises sõnastuses väärtuspakkumine saab rohkem klikke. Sellise lahenduse loomisel alustatakse koosolekutega ja enne kodulehe tegemist joonistatakse välja kodulehe ja tema külastaja käitumise arhitektuurne projekt ehk wireframe. Määratakse, millised on mõjutegurid, mis muudavad inimese käitumist ühte või teist moodi kodulehel. Sellise kodulehe tegemine võtab aega alates pool aastat.

  Kes saab sellisest lahendusest kõige rohkem kasu?
  Sellisest lähenemisest saab kõige rohkem kasu ettevõte, kelle koduleht on oluline tema igapäevategevuses. Tema koduleht annab talle märksimisväärse osa käibest ja kui mingi toote või teenuse ostetavus tõuseb tänu tehtud lahendusele näiteks 15-30%, siis käibenumbrid on piisavad, et juba ainukse selline tõus tasub kiirelt tehtud investeeringu ära. Kõige rohkem saavad kasu sellisest lähenemisest suuremad ettevõtted.

  Sellise lähenemisega kodulehe hind on umbes 5000-8000€

Kui võtate pakkumisi erinevatelt firmadelt, siis kliendina on väga raske aru saada, miks hinnad nii palju erinevad ja milline on õiglane hind. Üldiselt tunnihind on IT-firmadel umbes samas suurusjärgus. Kõige suurem hinnavahe tuleb just lähenemisest ja kuidas ja millise lahendusega koduleht teile tehakse. Erinevad firmad tihtipeale pakuvad erinevaid lähenemisi.

KODULEHE VALMIMISE PROTSESS

Edukas koduleht ei sünni ainult ilusast disainist, korralikult kirjutatud koodist ega ainuüksi heast ideest. Kuigi need aspektid kirjeldavad ühte edukat kodulehte ja on tähtsad, on siiski palju rohkem selle taga, kas koduleht hakkab ka raha teenima või mitte.

Selle juhise idee on kirjeldada ühe kodulehe tegemise protsess ideest reaalse saidini. Kui sul on mõte teha kodulehte, aga ei oska kusagilt alustada, siis järgnev juhend on ehk abiks.

SISUKORD

KUIDAS ALUSTADA TEGEMIST? PLANEERIMINE

Enne, kui käed külge panna ja midagi tegema hakata, tuleks välja mõelda, mis on sinu kodulehe ülesanne. See punkt on kõige tähtsam. Kui kodulehekülg on läbi mõtlemata ja raskesti arusaadav, ei pruugi sa saada lehel olevat klienti tegema seda nupuvajutust, mille jaoks koduleht esmajärjekorras tehtud sai. See on koht, kus tuleb küsida küsimusi nagu Mis? Miks? Milleks? Kellele?

MIS ON PEAMINE ÜLESANNE?

Miks on mul kodulehte vaja? Kas tegemist on e-poega, müügilehega, infosaidiga, enese reklaamiga…? Uuri ja analüüsi sarnase ülesandega kodulehti (ära vaata disaini, vaid seda, kui hästi ta oma ülesannet täidab). Mis on seal hästi/halvasti? Mida saaks teha paremini? Hästi tehtud kodune töö aitab hilisemaid muudatusi ära hoida, mis omakorda säästab nii aega kui ka raha. Küsi enda käest, mida sa tahad ja loodad kodulehe kasutajale pakkuda?

KELLELE ON KODULEHT SUUNATUD EHK SIHTGRUPP?

Kas külastajad on noored või vanad? Mis informatsiooni nad sinu kodulehelt otsivad? Kuhu on turg suunatud (riik, rahvus…)? Kindasti tuleks ka arvestada sihtturu kommete ja traditsioonidega, nende huvide ja väärtushinnangutega. Tunne oma kliente.

ÜLESEHITUS

Kui ideed on välja mõeldud, tuleks need ka paberile kirja panna. Tuleks ära määratleda, mis sektsioonid on sinu lehel tähtsamad ja mis vähemtähtsamad. Vastavalt lehe rubriikide osakaalule luuakse ka disainikavand.

VISAND

Nagu majal on plaan, nii on ka koduehe jaoks vaja alusplaani (wireframe) enne, kui kodulehe tegemine hoo sisse võib võtta. Siin määratakse ära lehe asetus, näiteks mitu tulpa on saidil, mis nendes tulpades asub, kus asub menüü. Otsustatakse ära, mis info on tähtsam ning mida üldse ei peaks olema (kui sul on uudistemoodul ning sinna lisatakse kaks uudist aastas, pole mõtet seda esilehel kuvada).

DISAIN JA KÜLJENDUS

Kui eelnev töö on korralikult tehtud, on koduehele korralik vundament loodud ning edasine tegemine peaks minema kui lepase reega. Disaini tehakse visandi põhjal.

PAAR NÄPUNÄIDET VEEBIDISAINI TEGEMISEL:

Grupeeri. Inimene arvab, et üksteise ligidal olevad asjad kuuluvad kokku, seega soovitav oleks omavahel seonduvad elemendid hoida omavahel lähemal ning ning mitteseonduvast kaugemal.
Kodulehel ei maksa ruum midagi. Kui asjad on omavahel kokku pressitud, on kodulehest raske aru saada.
Less is more. Liiga palju värve võivad lehe teha kirjuks. Sama jutt kehtib aga ka kõige muu kohta.
Navigatsioon peab olema selge ja arusaadav. Ükskõik kus klient sinu saidil viibib, peab ta aru saama, kus ta asetseb.
Kui üritad midagi originaalset disainida, siis ole kindel, et see element ka pärast ära tuntakse.
Kui näiteks autovaruosade e-poel „lisa ostukorvi“ nupp näeb välja nagu mutrivõti, võib tekkida kliendil raskusi arusaamisega, kuidas toodet lisada ostukorvi.
Välimuse kujundamisel ei tohiks olla niivõrd tähtis lehe ilus välimus, kuivõrd funktsionaalsus, arusaadavus ja kasutajasõbralikkus.

PROGRAMMEERIMINE

Kodulehe programmeerimine on oluline. Jälgi seda kodulehe tegemise juures. Google vaatab iga päev ühe rohkem, et su koduleht oleks kiire, tal oleks mobiiliversioon ja jälgib su kodulehe tehnilist ülesehitust. Et koduleht teha dünaamiliseks, tuleb staatilise lehe külge ehitada süsteem, mille ülesanne oleks hallata sisusid ning hoolitseda muu funktsionaalsuse eest. See on osa, mis tihtipeale jääb lehe külastaja jaoks täiesti märkamatuks. Et hoida kokku kliendi raha ja aega, kasutatakse juba valmis haldusliidest ehk CMS-i. Mõned kuulsamad vabavaralised sisuhaldused on WordPress, Joomla ja Drupal. Samuti pakutakse ka firma enda arendatud sisuhaldussüsteeme. Igal sisuhaldusel on omad eelised ja miinused. See, milline haldusliides kliendile kõige paremini sobib, selgitatakse välja töö alguses. Kunagi ei ole nii, et üks haldusliides on kõige parem ja sobib igasse olukorda. Õige haldusliidese valimine õigeks kasutusotstarbeks on väga oluline samm.

Turul on üks paremaid kodulehe haldusliideseid WordPress. Tegemist on Väga kiiresti areneva haldusplatormiga, millel on palju pluginaid ja edasiarendusi. Kodulehe tegemine muutub ajas järjest nõudlikumaks ja on oluline, et haldusliides areneb kiirelt kaasa.

KODULEHE SISUTEKSTIDE KIRJUTAMINE (COPYWRITING)

Nüüd on kodulehe valmistamine sealmaal, et hakata lisama sisusid.  Kodulehe sisutekstide kirjutamine on üks koht, mille tähtsus kahe silma vahele jäetakse. See määrab, kas klient ostab sinu teenust või toodet (võtab sinuga ühendust) või mitte. Kuna kodulehti on väga palju, siis aega inimese tähelepanu võitmiseks on sul vaid paari sekundi jagu. Siit jõuame järgmise peatüki juurde – pealkirjad.

PEALKIRJAD

Inimesed loevad kodulehe tekste pealkirju sirvides, seega püüa pealkirjad hoida võimalikult selged ja kokkuvõtlikud. Alampealkirjad peaksid kirjeldama alljärgneva lõigu sisu, esilehe pealkirjad peaksid aga olema sisumaterjalidele suunava eesmärgiga. Kui inimesele jääb pealkiri silma, loeb ta seda edasi.

Teine lähenemine on teha pealkiri aktraktiivseks või isegi provotseerivaks ja seekaudu tõmmata kliendi tähelepanu. Soovitav on kindlasti sisu atraktiivse pealkirjaga kooskõlas hoida, muidu võib kasutaja pakkumise sisus pettuda.

ÜLDISED VEEBILEHE TEKSTID

Kui kirjutate pikalt sellest, mis on teie missioon ning mida soovite saavutada, siis klienti see tegelikult ei huvita. Klienti ei huvita, mida teie tahate. Teda huvitab ainult üks: mida saad pakkuda sina, et kliendi elu teha lihtsamaks, mugavamaks ja paremaks? Kirjuta müügipakkumised, lähtudes järgnevatest punktidest:

milliseid eeliseid pakud, kuidas see kliendi elu lihtsamaks muudab
mille poolest erined teistest sama toote/teenuse pakkujaist
Üldiste veebilehe tekstide koostamise kohta saad vaadata videoõpetust meie internetiturunduse nõuannete lehelt.

TOOTETEKSTID

Tootetekstide juures on eelkõige tähtis emotsioon. Kui müüte tooli, kus on kirjas ainult selle mõõdud, ei tekita see inimeses huvi toote vastu. Kui te müüte tooli, kus on kirjutatud, et ei väsita selga pikaajalisel istumisel, võimalik reguleerida asendeid, seadistada käetoe kõrgusi jne, siis inimene eelistab kindlasti emotsiooniga teksti.

Põhjaliku tootetekstide kirjutamise juhendi leiad meie kodulehe turundamise lehelt.

CALL TO ACTION EHK TEGEVUSELE KUTSUNG

Soovitatav on iga müügipakkumine või müügile suunav tekst lõpetada ettepanekuga (call to actioniga). See võib olla nupp, mis viib hinnapäringule või ostukorvi või on viide kontaktandmetele, kust saab teiega ühendust võtta.

TESTIMINE JA AVAMINE

Kodulehe valmistamine tehakse testkeskkonnas. Kontrollitakse ühilduvust erinevate brauserite vahel ning testitakse läbi kõik funktsioonid, mis saidile külge programmeeritud on.

Alles siis, kui kõik eelnev on tehtud ja ka üle kontrollitud, pannakse sait internetti üles.

MOBIILNE JA TAHVELARVUTI VERSIOON

Väga oluline on tänapaeval luua kodulehest ka mobiilne versioon. Isegi Google on ametlikult öelnud, et need lehed, millel on mobiilne versioon, pääsevad otsitulemustes ette ja Google eelistab neid teistele.

EDASINE ARENDUS

Et oma koduleht hoida heas vormis, tuleks uurida ja analüüsida, mida kliendid sinu saidil teevad, mis on veel puudu või üle, ning vastavalt sellele tulevikus teha plaan edasise arenduse jaoks. Väga hea ja täiesti tasuta programm on Google Analytics, mille abil on võimalik sinu kliente tundma õppida ja aru saada sellest, mida nad sinu saidil teevad.

MIKS MÕNED VEEBILEHED TOIMIVAD PAREMINI KUI TEISED?

Saada mulle e-mail või helista ja räägin sulle, mis kodulehtede juures toimib, mida tehakse valesti, mis on suurimad möödapanekud ja miks mõni kehvem koduleht toimib võrreldes konkurendi parema lehega paremini.

Räägin sulle hindadest, mille alusel need kujunevad, miks osad lahendused on odavad 500-eurosed kodulehed ja miks sarnast kodulehte tehakse 2000 euroga. Sul ei ole mõtet kodulehe eest üle maksta, samas võib odava lehega juhtuda, et pärast pead uue tellima.

VAATA TEHTUD TÖID

Oleme teostanud mitusada edukat veebilehte. Mõningaid näiteid ja visuaale saate vaadata meie tehtud kodulehtede rubriigist.

Disaini teeme seni kuni olete rahul
Töödel 6-kuuline garantii
Põhjalikult lahtikirjutatud hinnapakkumised